top of page

Trykkbølgebehandling

"ESWT, extracorporale shock wave therapy, chockbølgebehandling, sjokkbehandling, lithotripsy, trykkbølgebehandling... mange ord for den samme teknikk!"  

 

 

Trykkbølgebehandling er en fysikalsk medisinsk behandlingsmetode som har gode dokumenterte effekter mot senelidelse/betennelse. Med denne type behandling vil man kunne unngå unødvendige injeksjoner og/eller kirugisk behandling.
 

Trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles (vanlgivis 2000-3000 slag over en 5-10 min periode). En trykkbølge har rent mekanisk bølge,  og er ikke elektrisk.

 

Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende evner.

Dette skjer grunnet en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer på behandlingen med å øke blodsirkulasjonen og stoffskiftet i nedslagsfeltet, noe som igjen stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

 

Det er vanlig å oppleve smertelindring og dermed bedret bevegelse i området. Eventuelle bivirkninger er minimale.  Selv om det vanligvis er god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er oppnådd. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en markant forbedring, kan det være aktuelt med et annent behandlingstiltakk.

 

Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksess med denne behanlingen på 70-80% ved kroniske tilstander, der pasienter som ikke er blitt bedre ved en rekke andre typer behandlinger.  Besøk gjerne "swiss-dolorcast" nettsiden for mer kliniske bevis nedenfor.

 

http://www.ems-company.com/en/medical/news/clinical-articles

bottom of page