Trykkbølgebehandling

"ESWT, extracorporale shock wave therapy, chockbølgebehandling, sjokkbehandling, lithotripsy, trykkbølgebehandling... mange ord for den samme teknikk!"  

 

 

Trykkbølgebehandling er en fysikalsk medisinsk behandlingsmetode som har gode dokumenterte effekter mot senelidelse/betennelse. Med denne type behandling vil man kunne unngå unødvendige injeksjoner og/eller kirugisk behandling.
 

Trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles (vanlgivis 2000-3000 slag over en 5-10 min periode). En trykkbølge har rent mekanisk bølge,  og er ikke elektrisk.

 

Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende evner.

Dette skjer grunnet en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer på behandlingen med å øke blodsirkulasjonen og stoffskiftet i nedslagsfeltet, noe som igjen stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

 

Det er vanlig å oppleve smertelindring og dermed bedret bevegelse i området. Eventuelle bivirkninger er minimale.  Selv om det vanligvis er god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er oppnådd. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en markant forbedring, kan det være aktuelt med et annent behandlingstiltakk.

 

Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksess med denne behanlingen på 70-80% ved kroniske tilstander, der pasienter som ikke er blitt bedre ved en rekke andre typer behandlinger.  Besøk gjerne "swiss-dolorcast" nettsiden for mer kliniske bevis nedenfor.

 

http://www.ems-company.com/en/medical/news/clinical-articles