top of page

Spedbarn

"Cirka 10-20% av barn rammes av spedbarnskolikk..."

 

 

Spedbarns plager - typer:

 

 • Kolikk: gråetoktene varer i minst 3 timer daglig i minimum 3 dager i uken over en periode på minst 3 uker.  Starter vanligvis når barnet er noen uker gammelt og stopper ved 3-4 måneders alder. Det er per i dag ingen forklaring på årsaken til kolikk.  Det norske Kunnskapssenteret for helsetjenester definerer spedbarnskolikk som spedbarns gråt hos ellers friske barn med normal vektøkning.

 

 • IISMO: (Irritable Infant Syndrome of Muskuloskeletal Origin). Irritabilitet og asymmetri hos spedbarn forårsaket av funksjonforstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet.  Kan oppstå sekundært til fødselstraume, som KISS (funksjonsforstyrrelse i overgangen mellom nakke og hode), og i noen tilfeller er årsaken ukjent.

 • IFCIDS: (Inefficient Feeding Crying Infants with Disordered Sleep syndorme).  Uforklarlig tilstand, men traumatiske fødsler kan se ut til å være en medvirkende faktor, ettersom ca 70% av denne gruppen hadde fødselshjelpemidler.

 

I en studie ved Anglo-European College of Chiropractic der 158 babyer skrek unormalt mye, ble 49% klassifisert som kolikk, 35% som IISMO og 16% som IFICIDS. Kolikk og IISMO babyer har mye større sjanse for bedring enn IFICIDS.

På Novo Klinikken er Mari Fjetland Harrison vår spedbarns behandler. Ta kontakt hvis du har et barn som viser en eller flere av symptomene som er nevnt. Vær oppmerksom på at ved all førstegangs konsultasjon gjøres en grundig undersøkelse av barnet og at behandling av spedbarn vil være veldig skånsom. Har dere som foreldre spørsmål eller er usikker mht behandlingsmetoden er det bare å kontakte oss. 

Vanlige

Symptomer

 • Utrøstelig gråt

 • Dårlig/lite søvn

 • Favorittside (ligger med hodet til en side)

 • Anspent liggestilling

 • Utilfreds/urolig ved brystet/amming

 • Urolig/rastløs

 • Treg mage/mye tarmgass

 • Balanseproblemer

 • Strever med fin- / grovmotorikk

bottom of page