top of page
Physiotherapy

Fysioterapi

"Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til."

 

- Norges fysioterapeutforbund Fysioterapi -

Fysioterapi er en tradisjonell medisinsk vitenskap som kan bidra til å eliminere smerter i muskel/skjellettapparatet, øke funksjon i hverdagen, øke prestasjonsevnen og gi bedre livskvalitet. Våre fysioterapeuter har kompetanse innenfor undersøkelse, diagnostisering, behandling og forebygging av skader og smerter i bevegelsesapparatet. Ved time hos våre fysioterapeuter vil du innledende bli grundig undersøkt slik at terapeuten kan finne ut årsak av dine smerter. Deretter vil behandlingen bli spesialtilpasset pasientens behov. Dette kan blant annet omfatte manuelle teknikker, treningsterapi og eventuelt bruk av tekniske metoder som f.eks trykkbølgebehandling.

 

Fysioterapeuten jobber med kropp, bevegelse og funksjon. Vi fokuserer på å optimalisere bevegelse og livskvalitet gjennom tiltak som forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre fysioterapeuter jobber tett med de andre yrkesgruppene på klinikken for å kunne tilby deg den beste tverrfaglige behandlingen.

bottom of page