top of page
Novoklinikken.jpg

Malin Borgen-Funderud

Utdannet kognitiv coach og helsecoach MNFCN

Malin er fra Skiptvet og har jobbet store deler av livet innen helsesektoren. Hun er i tillegg utdannet medisinsk sekretær og tannhelsesekretær. Hun har alltid interessert seg for menneskers mentale helse, livsmotivering og problemløsning, og tok derfor utdanning som coach for å kunne være en mental støttespiller i hverdagen for de som har behov for det.
Coaching er en helsefremmende prossess. Coaching handler om å bevisstgjøre tanker, følelser, handling og overbevisninger, utvikle potensiale og flytte grenser i livet. Slik at du kan leve det livet du
ønsker. Coach sin oppgave er å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring.

 

 

Epost:  malin@novoklinikken.com 

 

Utdanning og Kvalifikasjoner:

2021: Kurs i positiv psykologi, VEKS (vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære) kurs, nlp


diplom, design livet ditt kurs.


2020-2022: Sertifisert kognitiv coach og helsecoach


2012: Autorisert tannhelsesekretær


2009: Medisinsk sekretær

bottom of page